» Tìm kiếm:

Joel Camissar

Website cua Samsung chua Trojan Website của Samsung chứa Trojan

Hãng bảo mật Websense vừa cảnh báo rằng trang web chính thức của hãng điện tử Samsung tại Mỹ có chứa phần mềm độc hại (malware). Đó là một..

Xuat hien trojan giai mao ban va Windows Xuất hiện trojan giải mạo bản vá Windows

Websense vừa phát hành một bản tin cảnh báo người dùng về một chiến dịch lừa đảo giả mạo cung cấp bản vá lỗi cho Windows qua email mới được..