» Tìm kiếm:

Joachim Meisner

Cac hong y tiet lo bi mat ve viec bau Giao hoang Các hồng y tiết lộ bí mật về việc bầu Giáo hoàng

Khi dự mật họp bầu giáo hoàng, các hồng y đều phải tuyên thệ giữ kín về những gì diễn ra trong nhà nguyện Sistine. Nhưng một số hồng y Đức..

Cac hong y tiet lo bi mat ve viec bau Giao hoang Các hồng y tiết lộ bí mật về việc bầu Giáo hoàng

Khi dự mật họp bầu giáo hoàng, các hồng y đều tuyên phải thệ giữ kín về những gì diễn ra trong nhà nguyện Sistine. Nhưng một số hồng y Đức..