» Tìm kiếm:

JoAnn Falletta

Tong thong Bush lai bong dua Tổng thống Bush lại bông đùa!

JoAnn Falletta đang thực hiện công việc của một chỉ huy dàn nhạc – đó là tập trung vào dàn nhạc trước mặt. Cô không biết rằng ở đằng sau..