» Tìm kiếm:

Jiatong Thượng Hải

Trung Quoc Che tao nguoi may cuu hoa Trung Quốc: Chế tạo người máy cứu hỏa

Viện người máy, thuộc đại học Jiatong Thượng Hải và Sở cứu hỏa Thượng Hải vừa hợp tác chế tạo robot, sử dụng trong việc cứu hỏa ở Trung..