» Tìm kiếm:

Jerry Jennings

Pho thu tuong Nguyen Tan Dung Hop tac giai quyet van de nguoi My mat tich trong chien tranh la viec lam nhan dao Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Hợp tác giải quyết vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh là việc làm nhân đạo

Chiều 15/6, trong buổi tiếp ngài Jerry Jennings - Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đặc trách vấn đề tù binh và người mất tích đang..