Du an khu pho VN tai Montreal Dự án khu phố VN tại Montréal

Cộng đồng người Việt tại Canada đang vận động để thành lập một khu phố VN ở thành phố Montréal. Những người đứng ra tổ chức cuộc vận động..