» Tìm kiếm:

Jacques Myard

Cuoc chien chong tieng Anh tai Phap Cuộc chiến chống tiếng Anh tại Pháp

Các nghiệp đoàn Pháp vừa phát hiện một kẻ thù mới cần phải phản đối: tiếng Anh. Đứng đầu nỗ lực phản đối này là nghị sĩ Pháp, Jacques Myard.