» Tìm kiếm:

Jacques Diouf

Jacques Diouf tai dac cu Tong giam doc FAO Jacques Diouf tái đắc cử Tổng giám đốc FAO

Ngày 19-11, ông Jacques Diouf người Senegal, đã được bầu lại làm Tổng giám đốc Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc (FAO) lần thứ ba với nhiệm..

Canh bao moi ve dai dich cum gia cam toan cau Cảnh báo mới về đại dịch cúm gia cầm toàn cầu

Ngày 4/12, Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ (FAO) Jacques Diouf cho rằng cúm gia cầm vẫn còn nguy cơ gây ra đại dịch..

845 trieu nguoi phai nhin an toi 845 triệu người phải nhịn ăn tối

Theo số liệu của LHQ, hiện còn khoảng 1 tỷ người sinh sống dưới mức 1 USD mỗi ngày. Tổng Giám đốc Tổ chức Nông Lương (FAO) Jacques Diouf..