» Tìm kiếm:

Jacques Barrot

EU danh sach den hang khong se cong bo tren mang vao nam 2006 EU: danh sách đen hàng không sẽ công bố trên mạng vào năm 2006

Theo thông báo của ông Jacques Barrot, Ủy viên về Giao thông vận tải của EU, hành khách có thể tham khảo trên mạng “danh sách đen” các..