» Tìm kiếm:

JAYA ABAD I

Quang Ngai Tau chim 21 ngu dan thoat chet Quảng Ngãi: Tàu chìm, 21 ngư dân thoát chết

Vào lúc 4 giờ ngày 6/4, tại vùng biển cách mũi Đại Lãnh (Khánh Hòa) khoảng 27 hải lý về phía đông nam, tàu đánh cá 94536 TS gồm 21 ngư dân..