» Tìm kiếm:

Italy Giorgio Armani

Armani De p khong co nghi a la nhi n an Armani: ""Đẹp không có nghĩa là nhịn ăn""

Nhà thiết kế người Italy Giorgio Armani đã tham gia cuộc tranh luận về trọng lượng các người mẫu khi ông nói đẹp không nhất thiết phải gầy,..