» Tìm kiếm:

Isser Harel

Amos Manor trum phan gian cua Israel Amos Manor - trùm phản gián của Israel

Tên tuổi của Amos Manor nổi tiếng trong làng tình báo Israel trước hết trên cương vị người đứng đầu Shin Bet (Cơ quan nội vụ Israel phụ..