» Tìm kiếm:

Iran Mostafa Mohamed Natja

Iran phat dong chien dich san xuat hang loat ten lua phong khong Iran phát động chiến dịch sản xuất hàng loạt tên lửa phòng không

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mostafa Mohamed Natja đã phát động chiến dịch sản xuất hàng loạt tên lửa phòng không có thể mang vác nhằm mở rộng..