» Tìm kiếm:

Iran Boroujerdi

Meo nao von chuot nao Mèo nào vờn chuột nào?

“Iran sẽ cho ngưng các cuộc thanh sát của Tổ chức Năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA) nếu như Iran bị trừng phạt”, Chủ tịch Quốc hội..