» Tìm kiếm:

Intel QuickData

Intel mo rong cong nghe tang toc may chu chinh Intel mở rộng công nghệ tăng tốc máy chủ chính

Tại Diễn đàn các nhà phát triển Intel ngày 17.10.2006 – Tập đoàn Intel cho biết sẽ khuyến khích các công ty mạng tận dụng thêm nhiều lợi..

Intel ra mat cong nghe QuickData Intel ra mắt công nghệ QuickData

Là một thành phần của công nghệ tăng tốc của Intel, công nghệ QuickData là một động cơ tăng tốc dữ liệu cho phép các nhà cung cấp máy chủ..