» Tìm kiếm:

Intel Cache Safe Technology

Intel ra mat dong chip Xeon Tulsa moi Intel ra mắt dòng chip Xeon "Tulsa" mới

Dự kiến vào ngày hôm nay (29/8), Intel sẽ cho giới thiệu dòng chip Xeon "Tulsa" mới dành cho hệ máy chủ x86 nhằm cạnh tranh với đối thủ..