» Tìm kiếm:

Intel Bill Calder

Intel se cat giam 1000 vi tri quan ly Intel sẽ cắt giảm 1.000 vị trí quản lý

Trong một nỗ lực nhằm gia tăng tính cạnh tranh, bắt đầu từ tuần này Intel sẽ tiến hành cắt giảm khoảng 1.000 vị trí quản lý trên phạm vi..