» Tìm kiếm:

Inrikes Tidningar

To bao co nhat the gioi len mang Internet Tờ báo cổ nhất thế giới lên mạng Internet

Độc giả của tờ báo cổ nhất thế giới Post-och Inrikes Tidningar đã phải chia tay với thói quen được tận tay lật giở từng trang báo đượm mùi..

To bao co nhat the gioi len mang Tờ báo cổ nhất thế giới lên mạng

Nhiều thế kỷ qua, độc giả của tờ Post-och Inrikes Tidningar (Thụy Điển) vẫn lần giở từng trang báo giấy bằng tay. Nhưng họ không còn làm..

To bao lau doi nhat tren the gioi bat dau online Tờ báo lâu đời nhất trên thế giới bắt đầu online

Sau hơn 3 thế kỷ tồn tại dưới hình thức báo giấy, cuối cùng tờ báo lâu đời nhất thế giới cũng đã chuyển sang một giai đoạn mới hợp thời hơn..