Tra dua manh Trả đũa mạnh

Ingo S, một cựu quản lý công ty an ninh, đã ăn cắp gần 9 triệu USD của công ty vì ông không bao giờ được tăng lương. Người đàn ông 40 tuổi..