» Tìm kiếm:

Infernal Affairs

Phan 3 Vo gian dao thanh cong sau tuan dau trinh chieu Phần 3 “Vô gian đạo” thành công sau tuần đầu trình chiếu

Phần 3 của bộ phim Hồng Kông về cảnh sát mật mang tên Infernal affairs (bản dịch tiếng Việt: Vô gian đạo) (ảnh 2) đã rầm rộ ra mắt tại 111..