» Tìm kiếm:

Indonesia Amien Rais

Truong hoc Hoi giao co the la noi dao tao khung bo ""Trường học Hồi giáo có thể là nơi đào tạo khủng bố""

Người phát ngôn Quốc hội Indonesia Amien Rais, cựu lãnh đạo tổ chức Hồi giáo lớn thứ hai Indonesia khẳng định đã đến lúc chính phủ phải xem..