» Tìm kiếm:

Indochina Land Hội An

Quang Nam Quy hoach san golf chong lan ca song va do thi moi Quảng Nam: Quy hoạch sân golf “chồng lấn” cả sông và đô thị mới

Ngày 5/1, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay việc qui hoạch chi tiết dự án sân golf của Cty Cổ phần Sân golf Indochina Land Hội An đang..