Bao ve he thong bang giai phap lam lanh mat do cao Bảo vệ hệ thống bằng giải pháp làm lạnh mật độ cao

Hệ thống làm lạnh InfraStruXure với công suất lên đến 60 kw có khả năng bảo vệ các tủ giá, dãy hay phòng của các trung tâm dữ liệu trong hệ..