» Tìm kiếm:

InFocus Work Big IN26

INFOCUS Work Big IN26 va IN24 Kha nang chieu sang vuot troi voi 200ansi lumen tang cuong them INFOCUS Work Big IN26+ và IN24+: Khả năng chiếu sáng vượt trội với 200ansi lumen tăng cường thêm

Hãng máy chiếu InFocus vừa chính thức công bố “Tăng cường thêm 200ansi lumen khả năng chiếu sáng cho 2 dòng máy chiếu InFocus Work Big..