» Tìm kiếm:

Il Divin Codino

Da khuc cuoi Baggio Dạ khúc cuối Baggio

Áo số 10. Chiếc băng đội trưởng trên tay. Động viên đồng đội. Hình ảnh đó đã ăn sâu vào máu từng người Ý. Cả tháng nay, nước Ý trôi vào cơn..