» Tìm kiếm:

Ibrahim Dimson

Lanh an 8 nam tu vi ban tai lieu bi mat cong ty Lãnh án 8 năm tù vì bán tài liệu bí mật công ty

Joya Williams, 42 tuổi, cựu nhân viên của Công ty Coca-Cola đã bị tòa án Liên bang ở Atlanta phạt 8 năm tù vì tội ăn cắp công thức pha chế..