Bi thu TW Doan kiem tra hoat dong he o xa Ia Der Bí thư TW Đoàn kiểm tra hoạt động hè ở xã Ia Dêr

Sáng 21/6, Bí thư Trung ương Đoàn - Đoàn Văn Thái cùng với Tỉnh Đoàn Gia Lai về xã Ia Dêr- huyện Ia Grai kiểm tra các hoạt động hè của Đoàn..

Bo hoc de bat chong Bỏ học để... "bắt" chồng

Câu chuyện Rơ Mah H"Loan, đang là học sinh lớp 9D ở Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai bỏ học giữa chừng để... "bắt" chồng là một trong số hàng trăm..

Bo hoc de di bat chong Bỏ học để đi "bắt" chồng

Rơ Mah H"Loan, học sinh lớp 9D ở Ia Dêr, Ia Grai (Gia Lai) bỏ học giữa chừng để... "bắt" chồng. Đó không phải là chuyện lạ ở tỉnh này.>..