Da den luc khong con noi chung chung Đã đến lúc không còn nói chung chung!

Đúng vào ngày này một tháng sau, ngọn lửa SEA Games 22 sẽ bùng cháy. Hơi thở gấp của SEA Games đã có thể cảm nhận được ở mọi nơi. Việc..