Dich vu moi FIXED SMS va IP CENTREX Dịch vụ mới: FIXED SMS và IP CENTREX

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức cung cấp 2 dịch vụ viễn thông mới: Nhắn tin mạng cố định (Fixed SMS) và Giải..

Nhan tin mien phi tu dien thoai co dinh Nhắn tin miễn phí từ điện thoại cố định

Tập đoàn Bưu chính, viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa cung cấp hai dịch vụ viễn thông mới gồm nhắn tin từ mạng điện thoại cố định (Fixed SMS)..

VNPT cung cap giai phap mang DT noi bo VNPT cung cấp giải pháp mạng ĐT nội bộ

Ngày 14/8 tới, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT sẽ cung cấp giải pháp mạng điện thoại nội bộ - IP Centrex dành cho các tổ chức, doanh..