» Tìm kiếm:

Hy Lạp Plato

Co le song than da nhan chim luc dia Atlantis Có lẽ sóng thần đã nhấn chìm lục địa Atlantis?

Nhà triết học Hy Lạp Plato đã viết về sự biến mất của một thành phố trong truyền thuyết - Bằng chứng mới cho thấy ông đã miêu tả một trận..