Hung Dinh VN tu ve truoc Khmer Do My xam luoc Iraq Hung Dinh: VN tự vệ trước Khmer Đỏ, Mỹ xâm lược Iraq

Chúng ta không nên so sánh cuộc chiến đấu của Việt Nam chống lại Khmer Đỏ do Pon Pot cầm đầu với cuộc chiến tranh của Mỹ tại Iraq. Hai cuộc..