» Tìm kiếm:

Huỳnh Thị Hiếu

Lo thu ly ho so UBND phuong bi kien "Lờ" thụ lý hồ sơ, UBND phường bị kiện

Không chịu giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân, UBND phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM vừa bị kiện ra..