» Tìm kiếm:

Huỳnh Ðảm

Uy ban TU MTTQ Viet Nam dang huong tuong nho cac Vua Hung Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Ngày 12/2, ông Huỳnh Ðảm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Phó Bí thư thường..