Nghe An nhieu can cu ma tuy doc bien gioi Nghệ An: nhiều “căn cứ” ma túy dọc biên giới!

TT (Nghệ An) - Hiện có hơn 20 đối tượng vượt biên trái phép từ biên giới Việt - Lào lấn sâu vào nội địa huyện vùng cao Quế Phong, dựng 17..