» Tìm kiếm:

Huồi Đun

Lang thanh nien bien gioi Ky Son Làng thanh niên biên giới Kỳ Sơn

Đó đây mọi người đang ngày đêm xẻ rừng, bạt núi để khai hoang sản xuất... Đó là cảm giác đầu tiên khi đặt chân đến “Làng thanh niên biên..