» Tìm kiếm:

Hong Kong Bưu

Tranh cua hoa si tre VN duoc gia Tranh của họa sĩ trẻ VN được giá !

Nghệ thuật hội họa VN trước đây thường bị Hong Kong đánh giá không cao. Nhưng thời thế đang thay đổi. Tranh của họa sĩ trẻ VN đang được..