» Tìm kiếm:

Holly Kennedy

PS I love you loi nhan nhu tu ben kia the gioi PS. I love you - lời nhắn nhủ từ bên kia thế giới

Sau cái chết của người chồng tên Jerry mà mình rất mực yêu thương, cô gái trẻ Holly Kennedy bỏ bê việc chăm sóc bản thân và không còn đoái..