» Tìm kiếm:

Hocotate Freight

Pikmin 2 Binh doan ti hon Pikmin 2 - Binh đoàn tí hon

Pikmin 2 là phần tiếp theo của trò chơi Pikmin xuất hiện lần đầu vào năm 2001, một trò chơi chiến thuật thời gian thực độc đáo của Nintendo.