Bon phu nu tieu bieu cua nganh CNTT chau A Bốn phụ nữ tiêu biểu của ngành CNTT châu Á

Bốn gương mặt trong danh sách 50 người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực công nghệ năm nay gồm: Mary Ma - Giám đốc tài chính của Legend..