» Tìm kiếm:

Hoàng Xuân Ng

Tao hinh thanh cong nua mat lep bam sinh bang ky thuat vi phau Tạo hình thành công nửa mặt lép bẩm sinh bằng kỹ thuật vi phẫu

Sau ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ tại Trung tâm phẫu thuật tạo hình Hà Nội (BV Việt Nam-Cu Ba), Hoàng Xuân Ng. - 17 tuổi, học sinh Trường..