» Tìm kiếm:

Hoàng Xuân Lương

Lanh dao UBND tinh Nghe An khong dung tung bat ky ai dinh den tieu cuc Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An không dung túng bất kỳ ai dính đến tiêu cực

Ngày 15/7, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Thế Trung đã chủ trì cuộc họp bàn mổ xẻ hiện tượng tiêu cực của CLB Bóng đá Sông Lam..

TCDK SLNA co the duoc co phan hoa vao cuoi nam TCDK.SLNA có thể được cổ phần hóa vào cuối năm

Đó là tiết lộ của Phó bí thư thường trực tỉnh Nghệ An Hoàng Xuân Lương trong bức thư gửi Hội CĐV TCDK.SLNA nhân dịp hội tổ chức lễ khai..