» Tìm kiếm:

Hoàng Thọ Mạc

Bai 5 Tam ban do chi duong cho Thuong tuong Nguyen Huy Hieu Bài 5: Tấm bản đồ chỉ đường cho Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu có lần kể rằng, trong cuộc đời “binh nghiệp” của mình, ông không bao giờ quên..