» Tìm kiếm:

Hoàng Ngọc Resort

Mui Ne TP Phan Thiet Vu truo ng Hollywood Night ba t da u hoa t do ng Mũi Né - TP Phan Thiết: Vũ trường Hollywood Night bắt đầu hoạt động

Sau nhiều tháng chuẩn bị, tối 24.4.2007, Hoàng Ngọc Resort ở P.Hàm Tiến, TP Phan Thiết đã chính thức khai trương Vũ trường Hollywood Night..