» Tìm kiếm:

Hoàng Minh Hào

Se co ba muc luong toi thieu Sẽ có ba mức lương tối thiểu

Trong lộ trình cải cách tiền lương, sắp tới, Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành 3 mức lương tối thiểu khác nhau theo vùng và khu vực. Thông..

Se co ba muc luong toi thieu Sẽ có ba mức lương tối thiểu

Sắp tới, Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành 3 mức lương tối thiểu (LTT) khác nhau theo vùng và khu vực. Ông Hoàng Minh Hào, Phó Vụ trưởng Vụ..