» Tìm kiếm:

Hoàng Huyền

La Thanh Huyen Toi da co cam giac duoc lam me Lã Thanh Huyền: “Tôi đã có cảm giác được làm mẹ!”

(TS)- “Mới đây khi Kim Tuyến sinh em bé, cả tôi và Hoàng Huyền đều cùng ngồi đặt tên, cùng chờ đợi ngày em bé ra đời, cảm giác rất hạnh..