» Tìm kiếm:

Hoàng Chí Thức

Nhan su moi Nhân sự mới

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XII vừa họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 người. Đồng chí Thào Xuân Sùng..

Nhan su moi Nhân sự mới

HĐND tỉnh Sơn La khóa 12 vừa họp và bầu ông Thào Xuân Sùng - Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hoàng Chí Thức - Ủy viên Ban thường..