» Tìm kiếm:

Hoàng Công Cẩn

Ho so mo Duc thanh Hau Gan ghep phi lich su Hồ sơ mộ Đức thánh Hậu: Gán ghép phi lịch sử!

Quy trình lập một hồ sơ để được xếp hạng Di tích Lịch sử văn hoá Quốc gia (DTLSVHQG) phải thông qua 3 Hội đồng khoa học: Từ đơn vị quản lý..