» Tìm kiếm:

Hoàng Anh Tú

Ca than tuong cung can duoc cam hoa "Cả thần tượng cũng cần được cảm hoá"

Tác giả kịch bản "Chiến dịch trái tim bên phải", một trong 4 kịch bản vừa được Hội đồng duyệt phim Quốc gia duyệt đưa vào kế hoạch sản xuất..