Nhac Trinh la nguon cam hung thi ca Nhạc Trịnh là nguồn cảm hứng thi ca

Nghĩ được như vậy, sẽ chẳng ai nhọc công dè bỉu người này, ca tụng người kia khi họ hát nhạc Trịnh. Bởi lẽ chính nhạc Trịnh đã cho ta thấy..