» Tìm kiếm:

Hitoshi Kimura

Thu truong Ngoai giao Nhat se tham hien truong cau Can Tho Thứ trưởng Ngoại giao Nhật sẽ thăm hiện trường cầu Cần Thơ

Ngày 5/10, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Hitoshi Kimura sẽ có chuyến thăm 4 ngày tới Việt Nam, bắt đầu từ ngày..